Skill Mjölby Stadslopp innebär sex härliga kilometer genom vår vackra löparstad, där närheten till Svartån utmärker banan under cirka hälften av bansträckningen. Loppet startar i Stadsparken och har start och mål på samma ställe.

99 procent av underlaget är asfalt. Bansträckningen består av några utmanande uppförsbackar, men har också några sköna nedförslöpor. Löpriktningen efter start är ut på trottoaren utmed Kungsvägen, mot Resecentrum. Sista kilometern går genom Mjölby Centrum och  avslutas i Gästisparken innan man är tillbaka i Stadsparken igen.

Mjölby Bansträcka